top of page

Think Engineering և TumoLabs համագործակցություն

2019 թվականին սկիզբ դրվեց հետաքրքիր 10X Engineering և TumoLabs -

համագործակցության, որը շարունակական բնույթ ձեռք բերեց 2021-ին:

Առաջին փորձառությունը սկսվեց LabView գրաֆիկական ծրագրավորման պլատֆորմով, որի հետ ծանոթացումը անցկացրեց կազմակերպության տնօրեն Դավիթ Զարգարյանը:


- Նախագծի նպատակն էր ուսանողներին ցույց տալ, թե ինչ հնարավորություններ կան գիտության աշխարհում, թե ինչպես կարող են ընտրել իրենց մասնագիտացումն ու հաջողության հասնել: Այն բոլոր ծրագրերն ու ոլորտները, որոնք ուսումնասիրել ենք, միտված էին օրինակի վրա ցույց տալ, թե ինչպես է գիտելիքը պրակտիկ կիրառում ստանում: Նման կերպ համալսարանները իրենց տված ֆունդամենտալ գիտելիքներով ու ոլորտը իր նորամուծություններով փոխլրացնում են միմյանց,- նշում է 10X Engineering ընկերության տնօրեն Դավիթ Զարգարյանը:

Նախագծի ավարտին ուսանողները իրենց կատարած աշխատանքն են ներկայացրել հանձնաժողովի առջև, որը կազմված էր Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող ԵՄ Թումո ինժեներական և կիրառական գիտությունների համալիրի ներկայացուցիչներից:2021թ-ին համագործակցությունը շարունակվեց արդեն 10X Engineering կազմակերպության և AGBU Հայաստան հիմնադրամի համաֆինանսասավորմամբ ստեղծված ուսումնական կենտրոն՝ Think Engineering֊ի և TUMO Labs -ի համատեղ ծրագրով` ուղղված բացառապես կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը։

Եռամսյա գործնական առաջադրանքների շրջանակներում Ֆրանսիական համալսարանի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողները հնարավորություն կունենան աշխատել Think Engineering -ի առաջատար, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների հետ.


Եռամսյա նախագծի շրջանակներում նրանք բաժանվել են երեք խմբի` ուսումնասիրելու Raspberry Pi սարքն ու սովորելու C, Java ծրագրավորման լեզուները: Արդյունքում ուսանողները ստանալու են ոչ միայն գործնական գիտելիքներ ու հմտություններ, այլ նաև նախագծերը հաջող հանձնելու դեպքում` կրեդիտներ:
Comments


bottom of page