top of page
Ինչու՞.png

Think-ում աշխատում են ոլորտի լավագույն մասնագետները, ովքեր պատրաստ են իրենց փորձը, գիտելիքները, ոգևորությունն ու մոտիվացիան փոխանցել մեր ապագան ՍՏԵՂԾՈՂՆԵՐԻՆ:
Կրթությունը ամենաուժեղ զենքն է, որը կարող ՝ փոխել աշխարհը, հենց այդ մոտիվացիայով և համոզմունքով է առաջնորդվում մեր թիմը՝ մենք ոգևորված ենք փոխել երեխաների կյանքերը 21-րդ դարի տեխնոլագիական կրթության միջոցով:
Մենք Think թիմն ենք՝ մեր առաքելությունը երեխաներին օգնելն է սիրել սովորելը:

Բարի Գալուստ Think

 

bottom of page