top of page
React.png
level 5.png
 • Շաբաթական 2 անգամ/2ժամ 

 • Պահանջվող գիտելիքներ՝ HTML-ի, CSS-ի և JavaScript-ի իմացություն

 • Դասընթացի ավարտին տրվում է ավարտական սերտիֆիկատ

 • Բարձր առաջադիմությամբ երեխաները հնարավորություն կունենան մասնակցել ինթերնշիփի մեր հետ համագործակցող ընկերություններում

 • Ընդունելությունը թեստի միջոցով

Ծրագրի նկարագրություն.png
 • Ներբեռնում, ծանոթացում գաղափարներին

 • React.createElement() under hood աշխատանքը

 • Function vs Class Components

 • Props. Destructuring

 • This.state in Class Components

 • Arrow functions vs Declarations ( binding )

 • This.setState({}) Վիրտուալ Դոմ

 • Lifecycles, Կոմպոնենտի ծնունդ, գործողություններ, մահ

 • Fetch աշխատանքներ with lifecycles

 • map, keys errors, handling

 • useState vs setState

 • useEfect() vs ComponentDidMound and didUpdate

Դասընթացի արդյունքը.png

Դասընթացն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո, երեխաները  կկարողան ծրագրավորել կայքեր, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքներից բացի՝

 • կզարգացնեն տրամաբանական և ալգորիթմիկ մտածելակերպը, 

 • կսովորեն վերլուծել խնդիրները և այլընտրանքային լուծումներ փնտրել, 

 • կսկսեն պլանավորել իրենց առաջադրանքները, 

 • կկազմեն գրագետ ինքնակենսագրական,

 • կծանոթանալ ՏՏ ոլորտի ենթակառուցվածքին և այլ մասնագիտություններին, 

 • Կաշխատեն թիմում, Ստեղծարար և ընկերական միջավայրում, որտեղ խրախուսվում է կրթությունն ու ինքնազարգացումը։ 

bottom of page