top of page
Ml.png
level 2.png
  • Խաղային - զվարճալի նախագծեր

  • Տրամաբանության և ալգորիթմիկ մտածողության զարգացում

  • Թիմային աշխատանք

  • Ստեղծարար և ընկերական միջավայր

Ծրագրի նկարագրություն.png

Ծրագիրը հասանելի է կենտրոնում

արհ բանակ.png
Դասընթացի արդյունքը.png

 Դասընթացն ամբողջովին ավարտելուց հետո երեխաները կունենան գիտելիքներ այսօրվա ամենապահանջված և հետաքրքիր IT մասնագիտության` արհեստական բանականության մասին։ Կիրառելով մեքենայական ուսուցման սկզբունքները՝ կկարողանան մշակել և դասակարգել տվյալներ (datasets), ստեղծել սեփական մոդելներն ու ամենահետաքրքիր նախագծերը, որոնք ապագայում կօգտագործեն նաև ռոբոտաշինության մեջ:

  Մեքենայական ուսուցումը երեխաներին տալիս է ազատություն իրականացնելու իրենց երևակայության ամենակրեատիվ մտքերը:

bottom of page