top of page
html css.png
level 2.png
  • Խաղային - զվարճալի նախագծեր

  • Տրամաբանության և ալգորիթմիկ մտածողության զարգացում

  • Թիմային աշխատանք

  • Ստեղծարար և ընկերական միջավայր

1_lJ32Bl-lHWmNMUSiSq17gQ.png
Ծրագրի նկարագրություն.png

HTML

1.Ծանոթացում համացանցի աշխատանքին և վեբ կայքերի

ստեղծման սկզբունքներին, HTML կառուցվածք

2. Head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք

3. Ծանոթացում թեգերի և ատրիբուտների

հետ, Տեքստային թեգեր, լինկեր, բացվող֊փակվող և միանգամյա թեգեր

4․ Ծանոթացում համարակալած և ոչ համարակալած աղյուսակների հետ (ordered list, unordered list)

5. Ծանոթացում Table թեգին և դրա հետ աշխատելու

սկբունքներ

6․ Նկարների, վիդեոների տեղադրում HTML էջում,

HTML էջում տեղադրված թեգերի չափերի կառավարում

7․ Ծանոթացում մուտքագրվող (input) թեգերի հետ,

աշխատանք

8. Ծանոթացում id և class հետ։ Կարևորություն։

CSS

1.Ծանոթացում CSS աշխատանքին

(Inner CSS, internal CSS, external CSS) տարբերությունները

2. Սելեկտորներ և կոմբինատորներ, տառերի և տեքստերի հետ աշխատանք

3․ Background հատկանիշ, չափսերի հատկանիշներ

4․ Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ

5. Pseudo էլեմենտներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք

6. Hover, աշխատանք էլեմենտների հետ hover֊ի ժամանակ

7․ Ծանոթացում FLEX-ին

8․ Լսարանում անցած թեմաներով կայքի պատրաստում

9. Ծանոթացում Grid մոդելի հետ

10․ Անիմացիաներ

11․ Ծանոթացում մեդիաների հետ, դրանց հետ աշխատանք,

responsive դիզայն

12․ Ծանոթացում em, rem արժեքների հետ, դրանց

տարբերությունները, Html֊ի Default արժեքների փոփոխում, հարմարեցում մեր կայքի հետ, ROOT և փոփոխականներ

13․ Ծանոթացում SASS֊ի և LESS֊ի հետ

Programming Console
Դասընթացի արդյունքը.png

Դասընթացն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո, երեխաները  կկարողան ծրագրավորել կայքեր, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքներից բացի՝

  • կզարգացնեն տրամաբանական և ալգորիթմիկ մտածելակերպը, 

  • կսովորեն վերլուծել խնդիրները և այլընտրանքային լուծումներ փնտրել, 

  • կսկսեն պլանավորել իրենց առաջադրանքները, 

  • կկազմեն գրագետ ինքնակենսագրական,

  • կծանոթանալ ՏՏ ոլորտի ենթակառուցվածքին և այլ մասնագիտություններին, 

  • Կաշխատեն թիմում, Ստեղծարար և ընկերական միջավայրում, որտեղ խրախուսվում է կրթությունն ու ինքնազարգացումը։ 

bottom of page