top of page
Ml.png
Մակարդակ 1.png
  • Խաղային - զվարճալի նախագծեր

  • Տրամաբանության և ալգորիթմիկ մտածողության զարգացում

  • Թիմային աշխատանք

  • Ստեղծարար և ընկերական միջավայր

Ծրագրի նկարագրություն.png

Ծրագիրը հասանելի է կենտրոնում

արհ բանակ.png
Դասընթացի արդյունքը.png

Դասընթացն ամբողջովին ավարտելուց հետո, երեխաները կունենան գիտելիքներ այսօրվա ամենապահանջված և հետաքրքիր IT մասնագիտության` արհեստական բանականության մասին, կկարողանան կիրառելով մեքենայական ուսուցման սկզբունքները ստեղծել սեփական մոդելներ, մշակել և դասակարգել տվյալներ (datasets), ստեղծել ամենահետաքրքիր նախագծերը, որոնք ապագայում կկարողանան օգտագործել նաև ռոբոտաշինության մեջ:

Մեքենայական ուսուցումը տալիս է երեխաներին ազատություն իրականացնելու իրենց երևակայության ամենակրեատիվ մտքերը:

 

bottom of page