top of page

Բարև' իմ խելացի ընկեր

Ապրե'ս, դու սկսել ես քո առաջին քայլերը ծրագրավորման ոլորտում։

Ես քո օգնականն եմ և եկել եմ, որպեսզի միասին կատարենք անհրաժեշտ ծրագրերի կարգավորումները։ 

Դե' սկսեցինք։

Stiker (1).png

Քայլ 1. Ներբեռնիր Visual Studio Code խմբագրիչը քո համակարգչում։

Բացիր վիդեոն և քայլ առ քայլ կրկնիր.


 

Արդյունք

- դու արդեն ունես խմբագրիչ, որում կկարողանաս ստեղծել վեբ կայքերը

Ի՞նչ է անհրաժեշտ անել

- ներբեռնիր VSCode-ը քո համակարգչում

- գործարկիր այն

Group 140.png

Քայլ 3Ինչպես միանալ Classroom հարթակին։

 

Արդյունք

- կկարողանաս ուղարկել տնային հանձնարարությունները

- կկարողանաս կոմունիկացվել քո խմբի հետ

- քո բոլոր հարցերը կուղղես

քո trainer-ին։ Ապրե'ս

37.png

Հետաքրքիր հանձնարարությունները քեզ շատ ավելի ուժեղ են դարձնելու, մենք շատ հպարտ և ոգևորված կլինենք, եթե բոլորը պարտաճանաչ կատարես։

38.png

Եթե նույնիսկ առաջադրանքը մինչև վերջ չի ստացվել, կցիր այնքան հատվածը, որքանը քեզ մոտ ստացվել է։

39.png

Անպայման գրիր բոլոր հարցերդ քո Think նոթատետրում և հարցրու ուսուցչիդ

bottom of page