JS.png
html css.png
Մակարդակ 1.png
Ծրագրի նկարագրություն.png

HTML

 • Ծանոթացում համացանցի աշխատանքին եւ վեբ կայքերի

ստեղծման սկզբունքներին, HTML կառուցվածք

 • Head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական

կառուցվածք

 • Ծանոթացում թեգերի եւ ատրիբուտների

հետ, Տեքստային թեգեր, լինկեր, բացվող֊փակվող եւ

միանգամյա թեգեր

 • Ordered list, unordered list, Table թեգ եւ դրա հետ աշխատելու

սկբունքներ: Նկարների, վիդեոների տեղադրում HTML էջում,

HTML էջում տեղադրված թեգերի չափերի կառավարում;

 • Ծանոթացում մուտքագրվող (input) թեգերի հետ,

աշխատանք, id եւ class հետ։

CSS

 • CSS աշխատանք (Inner CSS, internal CSS, external CSS), սելեկտորներ եւ կոմբինատորներ, տառերի եւ տեքստերի հետ աշխատանք

 • Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ

 • pseudo էլեմենտներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության

հետ աշխատանք, Hover, FLEX​,

 • Ծանոթացում մեդիաների հետ, դրանց հետ աշխատանք,

responsive Դիզայն,

 • Ծանոթացում em, rem արժեքների հետ, դրանց

տարբերությունները, Html֊ի Default արժեքների փոփոխում,

հարմարեցում մեր կայքի հետ, ROOT եւ փոփոխականներ

JavaScript

 • Ծանոթացում Javascript֊ի հետ

 • Գործածություն, փոփոխականներ եւ օպերատորներ

 • Data Type-երը JS-ում, stack եւ heap

 • Պայմանական կառուցվածքներ (if, switch , ternary operator) եւ տրամաբանական օպերատորներ

 • Ցիկլեր, for, for in, while, do while, Գլոբալ եւ լոկալ scope-երի տարբերությունները

 • Ծանոթացում օբյեկտների հետ եւ դրանց կարեւորությունը JS ում ( only arrays, heap )

 • Ֆունկցիաներ, դրանց դերը JS-ում։ Function Expression եւ Function declaration, դրանց նմանությունները և տարբերությունները

 • Array-ի մեթոդները եւ դրանց կարեւորությունները (pop, shift, unshift, push, reverse, includes )

 • Callback functions: Ծանոթացում Array-ի callback մեթոդների հետ

 • Ծանոթացում Date եւ Math օբյեկտներին

 • Ծանոթացում DOM-ի եւ BOM-ի հետ։ Աշխատանք Event-ների հետ

 • event => everything with events)

 •  spred and rest

 • IIFE

 • shallow copies

 • destructuring

Social Media gif icons (4).gif
 • Նախագծերի իրականացում

 • Տնային հանձնարարություններ և հետադարձ կապ ծնողների հետ

 • Տրամաբանության և ալգորիթմիկ մտածողության զարգացում

 • Թիմային աշխատանք

 • Ստեղծարար և ընկերական միջավայր

Դասընթացի արդյունքը.png

Դասընթացն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո, երեխաները  կկարողան ծրագրավորել կայքեր, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքներից բացի՝

 • կզարգացնեն տրամաբանական և ալգորիթմիկ մտածելակերպը, 

 • կսովորեն վերլուծել խնդիրները և այլընտրանքային լուծումներ փնտրել, 

 • կսկսեն պլանավորել իրենց առաջադրանքները, 

 • կկազմեն գրագետ ինքնակենսագրական,

 • կծանոթանալ ՏՏ ոլորտի ենթակառուցվածքին և այլ մասնագիտություններին, 

 • Կաշխատեն թիմում, Ստեղծարար և ընկերական միջավայրում, որտեղ խրախուսվում է կրթությունն ու ինքնազարգացումը։