top of page
level 3.png
JS.png
html css.png
Ծրագրի նկարագրություն.png

HTML

 • Ծանոթացում համացանցի աշխատանքին եւ վեբ կայքերի

ստեղծման սկզբունքներին, HTML կառուցվածք

 • Head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք

 • Ծանոթացում թեգերի եւ ատրիբուտների հետ, Տեքստային թեգեր, լինկեր, բացվող֊փակվող եւ միանգամյա թեգեր

 • Ordered list, unordered list, Table թեգ եւ դրա հետ աշխատելու սկբունքներ: Նկարների, վիդեոների տեղադրում HTML էջում, HTML էջում տեղադրված թեգերի չափերի կառավարում;

 • Ծանոթացում մուտքագրվող (input) թեգերի հետ, աշխատանք id եւ class հետ։

CSS

 • CSS աշխատանք (Inner CSS, internal CSS, external CSS), սելեկտորներ եւ կոմբինատորներ, տառերի եւ տեքստերի հետ աշխատանք,

 • Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ,

 • Pseudo էլեմենտներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք, Hover, FLEX​,

 • Ծանոթացում մեդիաների հետ, դրանց հետ աշխատանք, responsive դիզայն,

 • Ծանոթացում em, rem արժեքների հետ, դրանց տարբերությունները, Html֊ի Default արժեքների փոփոխում, հարմարեցում մեր կայքի հետ, ROOT եւ փոփոխականներ:

 

JavaScript

 • Ծանոթացում Javascript֊ի հետ

 • Գործածություն, փոփոխականներ եւ օպերատորներ

 • Data Type-երը JS-ում, stack եւ heap

 • Պայմանական կառուցվածքներ (if, switch , ternary operator) եւ տրամաբանական օպերատորներ

 • Ցիկլեր, for, for in, while, do while, Գլոբալ եւ լոկալ scope-երի տարբերությունները

 • Ծանոթացում օբյեկտների հետ եւ դրանց կարեւորությունը JS ում ( only arrays, heap )

 • Ֆունկցիաներ, դրանց դերը JS-ում։ Function Expression եւ Function declaration, դրանց նմանությունները և տարբերությունները

 • Array-ի մեթոդները եւ դրանց կարեւորությունները (pop, shift, unshift, push, reverse, includes )

 • Callback functions: Ծանոթացում Array-ի callback մեթոդների հետ

 • Ծանոթացում Date եւ Math օբյեկտներին

 • Ծանոթացում DOM-ի եւ BOM-ի հետ։ Աշխատանք Event-ների հետ

 • event => everything with events)

 •  spred and rest

 • IIFE

 • shallow copies

 • destructuring

Social Media gif icons (4).gif
 • Նախագծերի իրականացում

 • Տնային հանձնարարություններ և հետադարձ կապ ծնողների հետ

 • Տրամաբանության և ալգորիթմիկ մտածողության զարգացում

 • Թիմային աշխատանք

 • Ստեղծարար և ընկերական միջավայր

Դասընթացի արդյունքը.png

 Դասընթացն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո երեխաները  կկարողան ծրագրավորել կայքեր, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքներից բացի՝

 • կզարգացնեն տրամաբանական և ալգորիթմիկ մտածելակերպը, 

 • կսովորեն վերլուծել խնդիրները և այլընտրանքային լուծումներ փնտրել, 

 • կսկսեն պլանավորել իրենց առաջադրանքները, 

 • կկազմեն գրագետ ինքնակենսագրական,

 • կծանոթանալ ՏՏ ոլորտի ենթակառուցվածքին և այլ մասնագիտություններին, 

 • կաշխատեն թիմում, Ստեղծարար և ընկերական միջավայրում, որտեղ խրախուսվում է կրթությունն ու ինքնազարգացումը

bottom of page