top of page
C#.png
 • Շաբաթական 2 անգամ/2ժամ 

 • Դասընթացի ավարտին տրվում է ավարտական սերտիֆիկատ

 • Բարձր առաջադիմությամբ երեխաները հնարավորություն կունենան մասնակցել ինթերնշիփի մեր հետ համագործակցող ընկերություններում

 • Ընդունելությունը թեստի միջոցով

 • Թրեյներ՝ Աշոտ Դանիելյան

Ծրագրի նկարագրություն.png
 • Syntax

 • User output

 • Comments

 • Variables

 • Data types

 • User input

 • Operators

 • If, Else

 • Switch

 • While Loop

 • For Loop

 • Foreach Loop

 • Break, Continue

 • Arrays

 • Methods

 • Method Parameters

 • OOP

 • Class

 • Inheritance

 • Enums

 • Files

 • Json Files

 • API’s

 • Simple Programs

Դասընթացի արդյունքը.png

Դասընթացն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո, երեխաները  կկարողան ծրագրավորել կայքեր, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքներից բացի՝

 • կզարգացնեն տրամաբանական և ալգորիթմիկ մտածելակերպը, 

 • կսովորեն վերլուծել խնդիրները և այլընտրանքային լուծումներ փնտրել, 

 • կսկսեն պլանավորել իրենց առաջադրանքները, 

 • կկազմեն գրագետ ինքնակենսագրական,

 • կծանոթանալ ՏՏ ոլորտի ենթակառուցվածքին և այլ մասնագիտություններին, 

 • կաշխատեն թիմում, Ստեղծարար և ընկերական միջավայրում, որտեղ խրախուսվում է կրթությունն ու ինքնազարգացումը։ 

bottom of page