top of page
Screen Shot 2022-05-31 at 15.50.33.png
Screen Shot 2022-05-31 at 15.50.33.png

   Հաստիքներ   

Дизайн без названия (1).png
Дизайн без названия (1).png
Screen Shot 2022-05-31 at 15.50.33.png

Թափուր հաստիքները Think - ում 

              

Ռոբոտաշինության թրեյներ

Ծրագրավորման թրեյներ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է ուղարկել ինքնակենսագրականը info@10x.am էլեկտրոնային փոստին կամ զանգահարել 033 355500 հեռախոսահամարով:

Screen Shot 2022-05-31 at 15.50.33.png
bottom of page