top of page
Rectangle 218.png

ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ և ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ
Կրթական և Ինքնազարգացման ժամանակակից լուծումներ հասանելի բոլորին

Learning Resources, microbit:BBC, Raspberry Pi  

Առաջատար միջազգային բրենդները արդեն հասանելի են նաև Հայաստանում

​Մեր կողմից առաջարկված լուծումները նախատեսված են դեռահասների շրջանում խթանել:

  • տեխնիկական հմտությունների զարգացմանը, 

  • ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, ծրագրավորման և ռոբոտաշինության հետաքրքրությանը,

  • դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը,

  • երեխային ապագայի մարտահրավերներին պատրաստ լինելու կարողությանը:

bottom of page